ข่าวสารจากS-Cube

 • …ตอบโจทย์การเอาท์ซอร์สซอฟแวร์ของคุณ
  • Strategic Software Solutions Newsletter
  • เราทุ่มเทความพยายามในด้าน software
   outsourcing ของเราซึ่งจะเอื้ออำนวยให้ลูกค้า
   ของเราพบโซลูชั่นที่ตรงตามความต้องการ


   บริษัทของเราจะมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวคือ “ความพอใจสูงสุดทางด้านเอาท์ซอร์สของลูกค้า” ทั้งทางด้านราคา คุณภาพ ความยืดหยุ่น และการตอบโจทย์